Lê Học Lãnh Vân

Sống ở Việt Nam.

Học – đào tạo: trường tiểu học Bàn Cờ (1962-1967), trường trung học Petrus Ký (1967-1974), trường đại học Khoa Học Sài Gòn (1974 – 1979), nghiên cứu và trình luận án tiến sĩ tại trường đại học Paris-Sud (1986-1991)

Làm việc: Nghiên cứu và giảng dạy sinh học tại Sài Gòn, Paris, Vancouver: 1979 – 1993. Làm việc tại P&G Vietnam, DuPont Vietnam (1995-2005).

Từ 2005 tới nay: Sáng làm cho công ty gia đình, chiều về viết báo lai rai… Cộng tác với các báo Một Thế Giới, Văn Việt, Diễn Đàn…

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Lê Học Lãnh Vân.

Thơ:

Văn: