KARAOKE TÀI TỬ BẮC CAO LÃNH, NHỚ HOÀNG CẦM, VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Lê Học Lãnh Vân

(Nguồn: http://vanviet.info/tho/tho-l-hoc-lnh-vn/)

Người cất tiếng ngâm câu Trẻ Lại

Ai nhìn em qua tiếng gà trưa

Bia khui rào rạt sông Tiền chảy

Buồn, ngà ngà buồn, tự thoáng xưa…

Bờ kênh Ngã Bảy ai rao chiếu

Mưa ở bên sông điệu hát chèo

Trưa xế chiều buồn phơ phất lại*

Anh đờn Vọng Cổ em hát theo…

Ly bia trào bọt ai vừa rót

Món nợ Tầm Dương hết mắc rồi

Lục Tỉnh tiếng đàn hoà tiếng nước

Tiếng cười ly phụ** vỡ sông trôi

Hội ca tài tử hai màu tóc

Cô gái chân sơn vẫn dính bùn

Hết hát, lên phà rao đậu phọng

Tiếng rao còn luyến tiếng đàn không?

1999

(*) Những buổi chiều buồn phơ phất lại (Hoàng Cầm)

(**) Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ (Vũ Hoàng Chương)