VIỄN KHÁCH CHỜ HƯU

Nguyễn Ngọc René

Vien khach cho huu

Đầu năm ráng lội đi cày
Thân già lê bước đắng cay muôn phần
Nghĩ mà tội cái thân đất khách
Chí tang bồng rửa sạch cho xong

Nai lưng khó nhọc cam lòng
Một đời phiêu bạt long đong xứ người .
Con tạo hoá trêu ngươi chẳng bỏ
Phận miệt mài cá rọ cưu mang

Cấy cày đủ trọn mùa màng
Thôi đành gánh chịu dứt ngang ít tiền.
Đời không bạc thành tiên sao dễ
Ngày về hưu cần kệ lì gan

Dẫu cho thân kiệt sức tàn
Chén cơm manh áo thở than cũng thừa
Chân đạp tuyết hay mưa nhiều lúc
Xe lửa đi ngủ gục từng khi

Cổ đau mỏi nặng như chì
Đầu mang trĩu chứa dòng thi hữu tình .?..
Vận óc tiếp linh tinh nhiều chuyện
Chỉ nguồn thơ mỗi chuyến ngồi xe

Dẫu rằng chẳng việc quan nghè
Rảnh thì cố tả nào khoe lắm điều.
Dòng lục bát cùng phiêu song thất
Viết vài câu tất bật quê người

Chờ hưu sẽ được đời tươi
Thân nhàn no ấm rạng cười ngày sau.
Bình minh rọi sáng muôn màu
Thời gian lặng chảy qua mau kiếp đời…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 08/01/2018