Thư mời tham dự Dạ tiệc Tân niên họp mặt 2019

cựu học sinh các trường trung học tại Việt Nam từ Bến Hải đến Cà Mau trước năm 1975 tại Sydney ngày 08/03/2019

Kính thưa quý Thầy Cô và đồng môn,

Tiệc Tân Niên Họp Mặt năm nay sẽ do hai Hội Gia Long và Petrus Ký tổ chức. Kính mời quý Thầy Cô và đồng môn tham dự để ủng hộ Hội nhà. Xin liên lạc với BCH để giữ chỗ.
 
BCH
tnhm-2019