THƯ MỜI HỌP THƯỜNG NIÊN 2017

 

Kính mời Quý Thầy Cô, Anh Chị, các Bạn cùng Gia Đình

tham dự buổi họp với các chi tiết như sau:

Ngày giờ: Chúa Nhựt 9 tháng Bảy 2017, đúng 11g trưa

Địa điểm: 28 Riverview Road, Fairfield (Trại Hoa Vàng của Thầy Liêng Khắc Văn)

Chương Trình:

  • Tường trình của Hội Trưởng, Thủ Quỹ và Ban Chấp Hành;
  • Chúc Thọ Quý Thầy Cô và Niên Trưởng CHS Petrus Ký;
  • Kết thúc là bữa ăn trưa do Hội đài thọ.

Để tiện việc chuẩn bị thức ăn, xin vui lòng phúc đáp trước ngày 6/7. Xin liên lạc với:

Kính mời quý Thầy Cô và các Anh Chị cùng gia đình tham dự đông đủ.

Thay mặt BCH

Hội Trưởng

Tạ Lộc Phước