THỂ DỤC KHÍ CÔNG HOÀNG HẠC

Hoang hac Khi Cong poster

divider1

Email của Anh Phạm Gia Cổn, cựu học sinh Petrus Ký gởi cho Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu ngày 21/08/2015.
Thân gửi

anh Tạ Lộc Phước, CT/BCH/Petrus Ký Úc Châu
và các bạn cựu học sinh Petrus Ký
Tôi, Phạm gia Cổn, cựu hs Petrus Ky 1961 gửi lời thân chào các bạn.
Cuối tháng 10/2015 tôi sẽ cùng phái đoàn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc sẽ sang Úc và Tân Tây Lan mục đích giới thiệu môn tập dương sinh phối hợp Y Võ Nhạc nhằm phục vụ sức khoẻ tới đồng hương.
Tôi rất mong được gặp các bạn huynh đệ cựu hs Petrus Ký.
Thân mến
Phạm gia Cổn
Gửi vài bài báo và Youtube mới nhất để quý anh em xem chơi.

Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc Và Chuyến Đi Hoa Thịnh Đốn
https://vietbao.com/p113a241158/2/the-duc-khi-cong-hoang-hac-va-chuyen-di-hoa-thinh-don

Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc kỷ niệm 9 năm thành lập
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211640&zoneid=3

Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập
http://www.viendongdaily.com/gia-dinh-hoang-hac-khi-cong-ky-niem-9-nam-thanh-lap-NfTupAfF.html

Lợi ích của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc
https://www.youtube.com/watch?v=VJqEDEwX69M&feature=youtu.be
YoutubeMaGiaTri HHKC
divider1
Hình Ảnh về ngày Thể dục khí công Hoàng Hạc tổ chức tại:
Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW
6 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177
Ngày Chủ Nhật 01/ 11/ 2015.
Hoang Hac 5

Hoang Hac 4

Hoang Hac 3

Hoang Hac 2

Hoang Hac 1