Fruit Picking 2015_logo 2

Thông báo

Hội Ái Hữu  Petrus Trương Vĩnh Ký-Úc Châu xin thông báo một ngày sinh hoạt thân hữu cho Gia Đình và bạn hữu của  các Hội Viên ,chi tiết về ngày TỰ HÁI TRÁI CÂY như sau:

-Ngày /giờ:Chúa Nhựt ,29/3/15  , từ 10am– 5 pm
-Trái Cây. : Apples(Jonathan,Red delicious,Golden delicious,Royal Gala…)
                  Nashi Pears,Pakham pears
                 Rasberries(bảo đảm  Produce of Australia ,không từ  hiệu Nannas, China)
Vào Cổng:Miển phí,chỉ trả tiền cho trái cây tự hái,$4per kg for most fruits
Địa điểm:PINE CREST ORCHARD,2549 BELLS LINE OF ROAD,BILPIN,
(behind Bilpin School,28kms west of Richmond,NSW).
Xem website:pinecrestorchard.com.au (for map details)
Để giúp tiện việc tìm địa điểm,sẽ có lá cờ VN và ÚC cấm trên xe Madza Tribute ( màu silver) hoặc liên lạc:Phước  0433 846 598
            Cẩm Vân 0409 606 091
-xin đem theo BYO Lunch  & DRINKS  &  BYO bags for fruits

-Phương tiện di chuyển: tự túc. Nếu cần quá giang xin liên lạc Phước 0433 846 598.

            Tạ Lộc Phước

Hình ảnh buổi hái trái cây

Hai trai cay 1 Hai trai cay 2

Hai trai cay 3 Hai trai cay 4

Hai trai cay 5 Hai trai cay 6

Hai trai cay 7 Hai trai cay 8

Hai trai cay 9 Hai trai cay 10

Hai trai cay 11 Hai trai cay 12