Hình ảnh ngày Đại Hội Thường Niên 2017

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

Ngày 09/07/2017


Trại Hoa vàng trong ngày Đại Hội Thường Niên 2017:

AGM 2017 01

AGM 2017 02

AGM 2017 03

AGM 2017 04

AGM 2017 05


Chủ Tịch Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu Tạ Lộc Phước khai mạc Đại Hội và tường trình sinh hoạt của Hội trong năm qua và dự định trong tương lai:

AGM 2017 06


Thủ quỹ Dương Xuân Phúc tường trình tình hình tài chánh của Hội:

AGM 2017 07


Thầy Liêng Khắc Văn, chủ trại Hoa Vàng, ngỏ lời chào mừng Đại Hội:

AGM 2017 08


Thầy Liêng Khắc Văn mời 2 niên trưởng cao tuổi nhất lên bàn chủ tọa và chúc rượu:

AGM 2017 09


Đại diện Ban Chấp Hành chúc thọ cho Thầy Liêng Khắc Văn:

AGM 2017 10


Đại diện Ban Chấp Hành chúc thọ cho Thầy Nguyễn Ngọc Đính:

AGM 2017 11


Đại diện Ban Chấp Hành chúc thọ cho các cựu học sinh trên 80 tuổi:


Cựu học sinh Trần Đan Thanh:

AGM 2017 12


Cựu học sinh Trần Thanh Tâm:

AGM 2017 13


Cựu học sinh Nguyễn Ngọc Chiếm:

AGM 2017 14


Cựu học sinh Nguyễn Thành Đởm:

AGM 2017 15


Cựu học sinh Nguyễn Văn Phấn:

AGM 2017 16


Cựu học sinh Phan Giang Sang:

AGM 2017 17


Cựu học sinh Trần Văn Tường:

AGM 2017 18


Đại diện Ban Chấp Hành chúc thọ cho đại diện các cựu học sinh trên 70 tuổi Dương Xuân Phúc:

AGM 2017 19


Đại diện các cựu giáo sư và các cựu học sinh được chúc thọ, cựu học sinh Trần Văn Tường, ngỏ lời cảm tạ Ban tổ chức:

AGM 2017 20


Thầy Hồ Văn Hòa ngâm bài thơ “Chờ gặp bạn” sáng tác của Thầy Liêng Khắc Văn:

AGM 2017 21

AGM 2017 22


Vài hình ảnh buổi ăn trưa:

AGM 2017 23

AGM 2017 24

AGM 2017 25


Nhân dịp sinh nhật Thầy Liêng Khắc Văn, Hội cũng đã tổ chức sinh nhật cho Thầy:

AGM 2017 26

IMG_0861

AGM 2017 28


Anh Trương Minh Hoàng, cựu học sinh Petrus Ký, đại diện Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long tường trình về sự hợp tác của Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long và Hội Ái Hữu Petrus Ký Trương Vĩnh Ký trong năm 2018.

AGM 2017 29


Anh Trần Văn Tường đọc thư kêu gọi đóng góp xây dựng tượng đài cụ Petrus Trương Vĩnh Ký:

AGM 2017 30


Cuối cùng là phần văn nghệ giúp vui:

AGM 2017 31

AGM 2017 32

AGM 2017 33

AGM 2017 34

AGM 2017 35

AGM 2017 36


Chụp hình lưu niệm trước khi chia tay:

AGM 2017 37

AGM 2017 38


Video clip Trại Hoa Vàng trong ngày Đại Hội:


Video Clip Anh Tuấn và “Đêm nhớ về Sài  gòn”: