Tình thương đang nở hoa

Kookaburra (Trần Ngọc Thạch)

Kookaburra
cất tiếng hát ca
cho cây rừng xanh lá
cho cuộc đời nở hoa.
Kookaburra
Kha kha kha kha !
Mỗi lần kookaburra
cất tiếng cười kha kha
trong cơn gió thoảng nhẹ
vầng mây trắng la đà
chim rừng cất tiếng ca
cõi lòng tôi thanh thản
tôi cười kha kha kha !
Sáng hôm nay
mây trắng thong dong
trời trong nắng ấm
tôi dạo vườn hoa
bỗng nghe kookaburra
cất tiếng cười kha kha !
Nhưng hôm nay
trong bầu trời bao la
cây rừng ngưng rung lá
chim rừng ngưng hát ca
Trong yên lặng hùng tráng
lòng đất đang nở hoa.
Kookaburra ! Kookaburra !
Trong yên lặng hùng tráng
giữa đất trời bao la
trong khắp nẻo Ta bà
tình thương đang nở hoa.
Kookaburra ! kookaburra !
hoa tình thương nở rộ
muôn loại sống thái hoà.

KOOKABURRA