Thư mời tham dự họp mặt với chủ đề: “Truyền thống Petrus Trương Vĩnh Ký” của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Nam Cali