Thông báo Đại Hội Petrus Ký 25/2019

Hội Ái Hữu Petrus Ký Âu Châu

Kính gởi Thầy Cô, thân hữu Petrus Ký,

Ngày 10.06.1995 tại Hübingen, sau 2 ngày hội thảo, cùng nhau trao đổi suốt thâu đêm cho bản nội quy, hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Cộng Hòa Liên Bang Đức chính thức đã ra đời… và cứ mỗi năm đến dịp gần hè đại gia đình Petrus Ký có dịp gặp gở, hội ngộ trong ngày đại hội hàng năm.

Hai năm Đai hội đầu ở Hübingen, với số người tham dự rất khiêm nhường trên dưới 30 người. Qua quảng bá, truyền tai, qua tờ Tin Hội, qua chiến dịch „gom bi“ số người tham dự càng lúc càng đông hơn, Ban Chấp Hành phải bỏ cả một cuối tuần để đi xem các địa điểm trong vùng có đủ điều kiện hơn, cuối cùng đã quyết định chọn Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Ronneburg ở gần Frankfurt. Từ đây, với số người tham dự đông đảo từ khắp Âu Châu, Đại Hội Đồng đã quyết định đổi tên Hội Ái Hữu Petrus Ký Âu Châu cho phù hợp.

Những ngày đầu ở Ronneburg, đêm hội ngộ, ngẩu hứng, đêm văn nghệ còn tổ chức trong phạm vi hạn hẹp dưới hầm. Chỉ vài năm sau đó, anh Quách Vĩnh Thiện, anh chị Ba Nguyễn Minh Châu đã đưa Silicon Band đến Đại Hội với những giọng ca trìu mến Tuyết Dung, Usha từ Paris, Jazzy Dạ Lam từ München…Tất cả đã đem lại cho Petrus Ký những luồn gió văn nghệ thật sống động, mà từ đó đã trở thành tượng trưng tiêu biểu cho chương trình văn nghệ trong Đaị Hội Petrus Ký. Thêm vào đó những kỳ Đại Hội có sự tham gia của Gia Long, của anh chị Vĩnh Thanh Thảo, Trương Bổn Tài, anh chị Nga Mi-Trần Lãng Minh, các anh chị Petrus Ký từ Nam Cali và nhiều năm liên lục  với sự đóng góp của nhóm văn nghệ Ái Thanh từ Hannover, với MC anh Song Lô, với giọng ca Gia Long Thụy Uyển, với …không thể nào kể hết được!

Quý anh chị thân mến, năm nay, Đại hội Petrus Ký 2019 đã đạt tới con số 25, liên tục ¼ thế kỷ với những sinh hoạt ái hửu, không phải là một việc ngẩu nhiên! Chắc hẳn vì cái tình Petrus Ký tuyệt vời đó, mà đến hôm nay chúng ta vẫn còn giữ những truyền thống tốt đẹp mà các thầy cô đã truyền giao lại.

Mong rằng trong ngày Đại Hội Petrus Ký 25 năm nay (19.07.2019 – 21.07.2019), đại gia đình Petrus Ký sẽ kêu gọi thêm bạn bè, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tại Ronneburg, để cùng thầy cô bạn bè ôn lại những kỷ niệm thật đẹp của một thời cấp sách đến trường.

Petrus Ký tình thân

T.m. BCH Petrus Ký-Âu Châu

Phạm Quốc Phong

ChuongTrinhDHPK25_2019.jpg

Pghidanh_DHPK25_2019.jpg