Tâm Thư Hội Dòng Dõi Trương Vĩnh Ký

 

tvtong

Kính thưa Quý Thầy Cô.

Kính thưa Quý  Anh Chị Cựu Học Sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn.

Tôi tên là Gilbert Trương Vĩnh Tống, sang Pháp năm 1962 lúc 11 tuổi, là cháu cố của cụ Petrus Trương Vĩnh Ký và là cháu nội của cụ Nicolas Trương Vĩnh Tống – con trai út của cụ Petrus Ký.

Thay mặt cho Hội Dòng Dõi Petrus Ký và đặc biệt cho con cháu của cụ Trương Vĩnh Tống, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và các Anh Chị trong những năm vưà qua đã nhiệt tâm ủng hộ tài chánh giúp đỡ chúng tôi trong việc tu sửa lại nhà mồ và nhà thờ cụ Petrus Ký tại Chợ Quán (nay là Quận 5, góc đường Trần Hưng Đạo / Trần Bình Trọng). Khu mộ của cụ Petrus Ký tuy  những năm qua được chính quyền hiện tại công nhận là di tích của thành phố, nhưng mọi việc tu sửa bảo trì đều do con cháu cụ Petrus Ký tự lo liệu tài chính.

Tại hải ngoại một số anh em cựu học sinh Petrus Ký cũng đã có thành ý xây dựng một Tượng Đài Petrus Ký Hải Ngoại trong khuôn viên Trung Tâm Giáo Dục La San tại San Jose để vinh tôn cụ Petrus Ký nhân dịp kỷ niệm 180 năm ngày sinh nhật cũng như nhân 120 năm ngày giỗ cụ Petrus Ký. Nhận thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa, và Trung Tâm Giáo Dục La San do các Nữ Tu Dòng La San điều hành đã từng phục vụ Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại trong hơn 20 năm qua và gần đây được xây mới lại, là một môi trường giáo dục rất đẹp và trang nghiêm, thật phù hợp cho mục đích vinh tôn cụ Petrus Ký, và chúng tôi nghĩ là cũng phù hợp với chí nguyện của Cụ cả một đời cống hiến cho nền văn hóa giáo dục và văn học Quốc ngữ nước nhà. Vì vậy chúng tôi thành thật cảm ơn và tán dương nghĩa cử này và xin được làm một thành viên của Nhóm Thiện Chí Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký Hải Ngoại (XDTĐPKHN), để cùng chung vai góp sức cùng anh chị em trong việc làm ý nghĩa này.

Do Hội Dòng Dõi Petrus Ký của chúng tôi còn phải lo rất nhiều việc tương tế cho dòng họ tại quê nhà ở Cái Mơn cũng như tại Nhà thờ cụ Petrus Ký tại Chợ Quán / Sàigòn, chúng tôi hiện tại chỉ có thể tham gia vào việc XDTĐPKHN với ý nghĩa tinh thần là chính.

Chúng tôi rất mong Quý Thầy Cô, quý Anh Chị cựu học sinh và Quý Hội Ái Hữu Petrus Ký trên thế giới ủng hộ tinh thần và yểm trợ tài chính trong khả năng có thể, để giúp cho Nhóm Thiện Chí XDTĐPKHN – mà trong đó có bản thân tôi là một thành viên đại diện cho Hội Dòng Dõi Petrus Ký – sớm hoàn tất công trình này.

Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị

Bossy Saint Léger, ngày 19 tháng 5 năm 2017
Gilbert Trương Vĩnh Tống
Hội Dòng Dõi Petrus Ký