Tâm Thư gởi Cộng Đồng Petrus Ký Hải Ngoại cùng Quý Hội Ái Hữu Petrus Ký trên Thế Giới

Kính thưa Quý Thầy Cô,
Kính thưa Quý Anh Chị,

“Đã lâu lắm, các cựu giáo sư và học sinh Trường Petrus Ký từ khi đặt chân nơi hải ngoại vẫn từng thao thức ước nguyện thiết lập một tượng đài để vinh danh nhà học giả này mà chưa có phương tiện khả thi” (trích lời của Thầy Đỗ Quang Vinh).
Được sự khuyến khích của quý Thầy Cô, năm 2007 anh Phạm Thế Trung đã bắt đầu sáng tác bức tượng toàn thân của cụ Petrus Ký với quốc phục Việt Nam (áo dài khăn đống) tay cầm quyển sách chữ Quốc Ngữ, bước đi thong dong của một kẻ sĩ miền Nam. Với hoài bão sẽ cùng với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại có thể vận động để xây dựng lại tượng của Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký nơi xứ người. Bức tượng sáng tác bằng thạch cao đã được Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày giỗ của cụ Petrus Trương Vĩnh Ký, ngày 1 tháng 9 năm 2008.
Cho đến năm 2010, trong buổi Hội Ngộ Ái-Hữu Petrus Ký tại Milpitas, ngày Chủ Nhựt 4 tháng 7 năm 2010, dự án thiết lập tượng đài Petrus Ký đã được chính thức đề cập. Thầy Nguyễn Thanh Liêm nhân dịp này đã đọc một baì diễn văn keû gọi thành lập một tổ chức bất vụ lợi có mục đích văn hóa, giáo dục, phục vụ các thế hệ trẻ Việt Nam mang tên PETRUS KÝ FOUNDATION, trong đó có đề cập một trong những hoạt động của tổ chức này là “sẽ tìm đất đai dựng tượng Petrus Ký”.
Tuy nhiên mãi đến 5 năm sau, một Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đaì Nhà Bác Ngữ Học Petrus Trương Vĩnh Ký mới được thành lập do Thầy Nguyễn Thanh Liêm làm Trưởng Ban, với dự định sẽ đặt tượng đaì trong khuôn viên Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia- Sacramento. Tiếc rằng sau đó vì một số lý do, chương trình đã không thực hiện được, và sau khi thầy Nguyễn Thanh Liêm quá vãng ngày 17 tháng 8 năm 2016, thì dự án Tượng Đaì Petrus Ký Hải Ngoại hầu như đã bị đình trệ.
Nhận thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa, nghĩ đến ý nguyện của người Thầy khả kính và tận tụy Nguyễn Thanh Liêm bao năm chưa thành, nghĩ đến “Đức Thầy” Petrus Ký vẫn chưa được phục hồi danh dự và tôn vinh, bức tượng “Thầy Ký” sáng tác đã gần 10 năm vẫn còn phải đụt nắng mưa và tuyết ở một nơi xa xôi, chúng em một nhóm các anh chị em có thiện chí đã cố gắng tìm một địa điểm phù hợp trong khuôn viên của Trung Tâm Giáo Dục La San (La Salle Community Center) số 248 Kirk Avenue, San Jose, CA 95127, USA, để tiếp nối công việc còn dang dở. (https://petruskymonument.wordpress.com)
Chúng em luôn tâm nguyện rằng đây là một việc chung cho tất cả những ai tôn kính nhà văn hóa, nhà bác ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký, mà trước hết là quý Thầy Cô và anh chị em cựu học sinh trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, và chúng em chỉ là người đứng ra tiếp tục cổ động theo con đường thầy Nguyễn Thanh Liêm đã khởi xướng keû gọi.
Xin hãy góp một bàn tay hỗ trợ chúng em. Xin ngồi lại cùng nhau và bắt đầu bằng những công việc nhỏ bé để mở đường cho những việc lớn và xa hơn, mà Cộng Đồng Petrus Ký Hải Ngoại luôn thao thức và ước nguyện.
Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị trong Cộng Đồng Petrus Ký Hải Ngoại và Các Hội Ái Hữu Petrus Ký khắp nơi trên Thế Giới.

Thay Mặt Nhóm Thiện Chí Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký Hải Ngoại

Trương Quí Hoàng Phương (Munich, 28.02.2017)

petrusky-statue-bronze