Sinh hoạt Hội: Phụ dọn dẹp Trại Hoa Vàng

tmc

Khi tham dự ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc châu ngày 28/10/2018, nhận thấy Thầy Cô Liêng Khắc Văn nay đã tuổi già sức yếu không còn sức chăm sóc Trại Hoa Vàng, do đó một số anh em trong Ban Chấp hành và thành viên đã tổ chức một buổi sinh hoạt phụ giúp dọn dẹp Trại Hoa Vàng được khang trang hơn.

Hình ảnh Trại Hoa Vàng trước khi dọn dẹp:

Trai Hoa vang clean 01

Trai Hoa vang clean 02

Trai Hoa vang clean 03

Trai Hoa vang clean 04

Trai Hoa vang clean 05.JPG

Trai Hoa vang clean 06

Trai Hoa vang clean 07

Hình ảnh anh em Petrus Ký đang dọn dẹp:

Trai Hoa vang clean 12

Trai Hoa vang clean 08

Trai Hoa vang clean 09

Trai Hoa vang clean 10

Trai Hoa vang clean 11

Trai Hoa vang clean 13

Trai Hoa vang clean 14

Trại Hoa Vàng sau khi dọn dẹp xong:

Trai Hoa vang clean 17

Trai Hoa vang clean 18

Trai Hoa vang clean 19

Trai Hoa vang clean 20

Trai Hoa vang clean 21

Trai Hoa vang clean 22

Cuối cùng, anh em đã được các nàng dâu Petrus Ký lo cho buổi ăn trưa:

Trai Hoa vang clean 15

Trai Hoa vang clean 16

tmc