PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

Trường Pétrus-ký…đã qua cầu…
Nhớ mãi trong lòng khắc đậm sâu
Dĩ vãng mơ màng in lối mộng
Còn ai xướng họa chỉ thêm sầu…
.
Tên đã không còn cổng lặng thinh
Năm xưa học đó gợi bao tình
Tuy rằng cách biệt mà lưu luyến
Một thuở xuân nồng dạ trắng trinh.
.
Còn ai chốn cũ vẫn tim nồng
Ở tận phương này buổi chớm đông
Mỏi mệt vần thơ về cố quốc
Bay xa nhớ bạn tuổi mây hồng.
.
Đã nhạt phai màu buổi biệt ly
Trường xưa các bạn hết xuân thì
Thời gian xoá sạch hoài thêm phí
Tỉnh giấc ai chờ đứng đợi chi .?..
.
Đem tình vận ý thảo vần thơ
Chẳng quảng mù xa bóng lịm mờ
Bụi phủ bao năm tình vẫn đấy
Vui gì tự sưởi rót vào mơ.?..
.
Ngồi đây khắc khoải nhớ xuân hồng
Tuyết đỗ muôn chiều lạnh nỗi đông
Nhặt lá vàng rơi còn vướng mộng
Cùng ai cạn chén nghĩa say nồng.?..

-N3- Nguyễn Ngọc René – 26/12/2016

PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ Nguyễn Ngọc René NS Hồng Hạnh diễn ngâm