MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI NHẠC THÍNH PHÒNG NGÀY 20/11/2016

tmc

I. Vinh Danh Giáo Sư Tiến Sĩ Bùi Vĩnh Lập

plaque bui-vinh-lap-1

dsc_0336-s dsc_0338-s

Giáo Sư Bùi Vĩnh Lập và Hội Trưởng Tạ Lộc Phước

dsc_0312-s dsc_0322-s

Anh Mai Viết Thủy và anh Dương Xuân Phúc phát biểu vinh danh Thầy Lập

dsc_0348-s dsc_0354-s

Ái nữ Thầy Lập thay mặt mẹ nhận hoa tặng từ Hội (Cô Lập không đến được vì lý do sức khỏe)

II. Hình ảnh buổi nhạc thính phòng:

dsc_0270-s dsc_0277-s

dsc_0280-s dsc_0299-s

dsc_0303-s dsc_0331-s

dsc_0366-s DSC_0371 S.jpg

dsc07432-s dsc_0387-s

dsc_0393-s dsc_0402-s

dsc_0404-s dsc_0410-s

dsc07454-s dsc07465-b

dsc07466-s dsc07471-s

dsc07474-s dsc07476-s

dsc07479-s dsc07482-s

dsc07488 dsc07492-s

dsc07493-s dsc07496-s

dsc07498-s dsc07500-s

dsc07450 dsc07506-s

tmc