bar_divider

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Nguyễn Vy Khanh, học trung học Đệ nhất cấp Võ Trường Toản (1962-1966), Đệ nhị cấp ban C Petrus Trương Vĩnh Ký (1966-1969) . Anh hiện đang định cư ở Toronto, Canada.

Đọc thêm: Tiểu sử Nguyễn Vy Khanh

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Nguyễn Vy Khanh

bar_divider