Nén nhang 19 tháng Giêng

Trầm Vân

Nen Nhang 19 thang Gieng

Nén nhang 19 tháng Giêng

Thắp lên khói tỏa quanh triền sóng xa

Khói bay mờ mịt Hoàng Sa

Hận quân xâm lược gian tà giặc Trung

Chừng nghe tiếng pháo ta rung

Nã vào tàu giặc trùng trùng hờn căm

Đạn bay tiếng sóng thét gầm

Lời non nước gọi xa gần lắng nghe

Nén nhang thắp nhớ tái tê

74 chiến sĩ đã về cõi cao

Mang theo hồn nước dạt dào

Mang theo tình nghĩa đồng bào phiêu linh

Thương người chiến sĩ hy sinh

Quyết tâm giữ đất nước mình, toàn an

Giữ từng tấc đất tấc vàng

Tiến lên chiến đấu nguy nan không sờn

Trăm năm bia đá cũng mòn

Ngàn năm lịch sử mãi còn lưu danh

Nén nhang thắp nhớ các anh

Khói bay lờ lững kết thành mộ bia

Biển xanh mộ sóng anh về

Cũng như đồi cỏ suối khe quê nhà

Noi gương anh dũng ông cha

Quyết tâm chống lũ ác ma giặc thù

Trầm Vân