Mừng Xuân Tân Sửu

Trầm Vân

MỪNG đón xuân về Tân Sửu  vui
ĐÓN xuân thi bút mến trao lời
XUÂN về gió biếc nghiêng cành mộng
VỀ rực ngàn hoa nở thắm tươi

CHÚC cho dịch bệnh sớm tiêu tan
VUI ngút từ tâm ánh đạo vàng
XA gần nối nhịp lòng thương mến
GẦN tựa lời ca tiếng hát vang

AN bình suối chảy nắng đơm hoa
KHANG thọ thong dong thoải bước già
HẠNH hòa mái ấm tình giăng võng
PHÚC lộc về theo gió thiết tha

TÌNH như cánh bướm lượn phiêu bay
NGHĨA ngập trời xanh chén rượu đầy
MẾN chúc phước tài xuân thịnh vượng
THÂN chào xuân đến cạn ly say


Trầm Vân 

* Cám ơn ns. Trầm Miên