Mừng Xuân Kỷ Hợi

Trầm Vân

Mung Xusn Ky Hoi-TV

Thế là chó chạy sủa ra đi
Kỷ Hợi nàng heo ủn ỉn về
Đón Tết tình qua dài lối mộng
Chào xuân hoa nở ngát hương mê
Gieo làn nắng mới hồn muôn hướng
Mở cửa lòng vui gió bốn bề
Mừng chúc an khang tràn hạnh phúc
Cây đời trĩu trái lộc sum sê

Trầm Vân