Mồng Năm Tết Nhớ Xuân Xưa Kỷ Dậu

Trầm Vân

Mung nam tet nho tet xua

Hận Lê Chiêu Thống vô cùng
Rước thù dày xéo non sông nước nhà
Giặc 30 vạn tràn qua
Giết người cướp bóc dân ta sững sờ

Ỷ đông mạnh giặc đâu ngờ
Quang Trung Nguyễn Huệ phất cờ cứu nguy
Quân ta vì nước tuyên thề
Tiếng hô quyết chiến bốn bề thiêng linh

Nhân dân ủng hộ hết mình
Bánh chưng quà Tết tận tình gánh trao
Mồng năm Tết sáng gươm đao
Mừng Xuân Kỷ Dậu xuân nào hùng hơn

Bước quân thần tốc dập dồn
Bất ngờ tiến đánh chiếm luôn Ngọc Hồi
Đống Đa, xác giặc nằm phơi
Hầm chông thành lũy sặc mùi máu tanh

Thế là tan nát giặc Thanh
Quân ta dũng tiến vào thành Thăng Long
Nhân dân quì đón chiến công
Cờ bay phất phới qua lòng reo vui

Sầm Nghi Đống thắt cổ rồi
Quân Thanh run sợ tháo lui vội vàng
Tôn Sĩ Nghị chạy bàng hoàng
Sau lưng xơ xác đám tàn quân theo

Toàn dân toàn nước hò reo
Mùa xuân Kỷ Dậu nắng chèo oai phong
Ngàn năm ghi nhớ Quang Trung
Đánh tan quân giặc phá gông xích xiềng

Nhớ Xuân Kỷ Dậu thiêng liêng
Trái tim bỗng thắp lửa lên cháy bùng
Quyết tâm chống kẻ thù chung
Ngàn xa tiếng sóng biển Đông thét gào

Trầm Vân