Mưa

Trầm Vân

Giọt mưa rơi nhớ về đâu

Qua lòng nhân thế gieo sầu đa đoan

Mưa rơi từng giọt ly tan

Biết ai còn có mơ màng tình ai

Mưa rơi tiếng gió thở dài

Phố xưa lối hẹn u hoài gọi tên

Mưa rơi lạnh buốt nhói tim

Tình xa đôi ngả nổi chim gió sương

Mưa qua lối cũ thiên đường

Giọt mưa cuống quít quay cuồng nụ hôn

Giọt mưa thao thức bồn chồn

Đợi ai ai đợi- tình buồn lất lây

Mưa rơi thương nhớ tràn đầy

Trái tim rạn vỡ tháng ngày chia ly

Mưa buồn nghiêng ngả trăng khuya

Biết tìm đâu thưở đam mê ngày nào

Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên