Mùa ly biệt

Vưu Văn Tâm

say tình lớp học chung 3

Mùa hạ đến xanh muôn ngàn sắc lá
Cánh phượng buồn như màu máu con tim
Tiếng ve sầu nức nở gọi mùa thi
Phút chia biệt trao nhau dòng lưu bút

Biển Nha-Trang có mịn màu cát trắng
Đà-Lạt buồn sương rụng thấm vai ai
Mưa Qui-Nhơn trưa muộn nhớ người thương
Sài-Gòn có chờ nhau ngày nắng sớm

Ba tháng bãi trường dài hơn sách vở
Chín mươi ngày biền biệt chốn trời xa
Gọi tên ai chỉ nghe sóng trùng dương
Ào ạt vỗ tim lòng đang nức nở

Mùa tựu trường không còn ai đưa đón
Heo may buồn xác lá gợi hồn thơ
Người phương nao có mơ về chốn cũ
Nắng thu tàn góp lại lá tương tư

22.03.2019