mưa câm

Ngô Nguyên Dũng

Kính mời quý Thầy Cô, các Anh Chị và các Bạn đọc tiến trình hoàn tất một bài thơ, ở đây theo thể sáu tám. Lục bát là thể thơ thuần tuý Việt nam. Dễ làm, nhưng khó làm cho “hay” (trong ngoặc kép).

Xin ghi lại dưới đây hai bản cho quý Thầy Cô, các Anh Chị và các Bạn so sánh, và tự chọn cho mình một bản hợp ý. Cho dù cổ điển hay cách tân, tôi vẫn cố gắng tuân thủ vần luật đặc trưng của thể thơ lục bát.

mua cam 01

 

(Bản một: sáu tám cổ điển, có đôi chỗ phá cách và ngắt chữ dè dặt.)

mưa về gõ giấc bảy giờ

sáng. nghe như tiếng khua hờ cửa đêm.

sách khuya say thuốc ngủ quên.

ôm tôi gối lẻ bóng chênh vênh tường

vách câm. tưởng bước chân dừng

nơi đây. chốn ấy ai từng ghé qua.

có chim chở gió tháng ba.

vất ngang hiên lá rụng nhoà nhạt mưa.

tháng tư hỏi nắng về chưa?

làm sao gói ghém cho vừa tháng năm.

gắng chờ tôi khép lại trang

sách đời chưa chép chỗ nằm còn đây.

(02.2020)

troi mua

(Bản hai: phá thể, phá cách và ngắt chữ, xuống dòng… lung tung.)

mưa về gõ giấc bảy giờ

sáng. nghe như tiếng khua hờ

cửa đêm. sách khuya say thuốc

ngủ quên. ôm tôi gối lẻ bóng chênh

vênh tường

vách câm. tưởng bước chân dừng

nơi đây. chốn ấy ai từng

ghé qua.

có chim chở gió tháng ba

vất ngang hiên lá rụng nhoà

nhạt mưa. tháng tư hỏi nắng

về chưa?

làm sao gói ghém cho vừa

tháng năm. gắng chờ tôi khép

lại trang

sách đời chưa chép

chỗ nằm còn đây.

(02.2020)