MỘT THỜI PÉTRUS-TRƯƠNG VĨNH KÝ

Nguyễn Ngọc René

{ Hơn 40 năm … sau tú tài IBM , mạnh ai nấy dzọt …chẳng ai gặp lại ai…Không biết ai còn nhớ đến ai… Bao dâu bể… Mình chỉ còn kỷ niệm này ! }.

SG_CongtruongPetrusKy

Bao dâu bể một thời Vĩnh Ký ( 1)
Còn thẻ này là kỷ niệm thôi
Tú tài giã biệt bồi hồi
Mạnh ai nấy dzọt xa xôi dặm đường
.
Ai còn nhớ xưa trường chung lớp
Chốn mười phương mừng hợp bao giờ
Bây chừ tóc bạc chơ vơ
Tuổi xuân đã mất bóng mờ nhân gian…
.
Bao năm đã mây ngàn theo lối
Có mấy ai lặn lội trở về
Nhìn nhau tương hội tỉ tê
Nỗi niềm xưa cũ đề huề thuở xưa
.
Về để uống nước dừa đất nước
Cùng hàn huyên thêm được bạn hiền
Một thời áo trắng an nhiên
Học hành nào biết bạc tiền chén cơm
.
Chiều bóng ngả lưng khờm tuổi tác
Lữ khách buồn vị lạc chán chường
Có còn nhớ đến mến thương
Bạn hiền xưa cũ chung trường ngày nao
.
Cùng một thuở ngọt ngào xuân thắm
Nay xa xăm thăm thẳm nước nhà
Phương trời gió bụi cùng ta
Ai người ôm ấp ngọc ngà xa xưa.?..

Nguyễn Ngọc René – Paris – 01/04/2016

(1) Pétrus-Ký

MỘT THỜI PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ Nguyễn Ngọc René NS Thanh Hiếu diễn ngâm