MỘNG ƯỚC NGÀY ĐÔNG 

Nguyễn Ngọc René

Đông còn lạnh lẽo tận trời Âu
Sáng đã đưa chân đếm nhịp cầu
Cảm xúc đôi dòng do xuất khẩu
Thơ về ráng thử một chùm câu.
.
Đây bài thứ nhất của năm nay
Bút mở màu khai trọn tháng ngày
Đợi tết con gà vui hớn hở
Xuân về ước hưởng lộc cùng may…
.
Tuyết đã rơi rồi lạnh gớm thay
Paris ảm đạm buốt đêm ngày
Dòng thi lắng đọng buồn quay quắt
Nắng chẳng xuyên về kịp bữa nay
.
Nhạn trắng theo đàn lượn cảnh sông
Dòng Seine uống khúc đợi mây hồng
Trời u ám quả càng thêm chán
Mỏi mệt chim buồn sải cánh trông.
.
Ngồi đây tưởng nhớ lại quê nhà
Viễn xứ ghi vào vận thiết tha
Tết đến mừng xuân cùng tái ngộ
Về thăm phố cũ ngắm trăng ngà …
.
Đồng hành nguyện ước đã từ lâu
Gặp để đôi ta trải mộng sầu
Hạnh phúc bừng lên vì đã thấu
Hai mình cạn chén rượu tình sâu…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 02/01/2017

MỘNG ƯỚC NGÀY ĐÔNG 

NS Ngọc Sang diển ngâm

Thơ + Video: Nguyễn Ngọc René