MỘNG CHIỀU THU 

Nguyễn Ngọc René 

Gối mộng thu tàn rũ ước mơ
Hoàng hôn tím ngắt lộng mây mờ
Tơ chùng nguyệt khuyết duyên đà lỡ
Thả cánh phiêu bồng một áng thơ …
.
Nuốt lệ thôi rồi bởi chữ yêu .?..
Tìm đâu ước vọng mãi bao chiều
Làm sao bỏ được khi lòng thiếu
Một chút tơ tình để được phiêu …
.
Vạn ánh quang về rọi khắp nơi
Mà đây trống vắng một bên trời
Dừng chân lữ khách mong chờ đợi
Một phút nao hồn chẳng chịu vơi
.
Ai về nhắn gởi chút yêu thương
Bến cũ đò xưa khách vẫn thường ?
Dãi nắng mưa luồn từng cánh phượng
Ve buồn gõ nhịp hát ngàn phương
.
Khung trời kỷ niệm đổi thay nhiều
Sáo đã xuôi dòng bỏ tịch liêu
Cảnh đó giờ đây hoài dáng liễu
Buồn mơ gãy nhịp xót bao chiều
.
Tìm đâu mộng thắm khỏi qua cầu
Vẫn biết hương tình lắm bể dâu
Cách biệt nhiều năm còn rõ dấu
Làm sao xoá bỏ hết u sầu..?.

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 21/06/2016

MỘNG CHIỀU THU

NS  Bích Ngọc + NS  Ngọc Sang diễn ngâm
Thơ + thực hiện vidéo Nguyễn Ngọc René