Mỗi Ngày Một Lời Chúc

 Trầm Vân

466,a, Mỗi ngày một lời chúc

Mỗi ngày một lời chúc

Mình sức khỏe dồi dào

Vần thơ bay lãng đãng

Lòng gió mát lao xao

 

Mỗi ngày một lời chúc

Ấm tình nghĩa thầy trò

Khoảng trời xưa xanh biếc

Bao kỷ niệm lưu kho

 

Mỗi ngày một lời chúc

Bạn trên net mến thương

Thân tâm thường an lạc

Vui giăng nhịp bước đường

 

Mỗi ngày một lời chúc

Người em phương trời xa

Con đường xanh hạnh phúc

Vui trên dưới thuận hòa

 

Vui gia đình mái ấm

Tiếng chim hót ngân nga

Xuân chừng về ngang ngõ

Cõi lòng rực rỡ hoa

 

Mỗi ngày một lời chúc

Chúc quốc thái dân an

Chống được quân xâm lược

Như Lý Trần huy hoàng

 

Mỗi ngày một lời chúc

Lòng gõ nhẹ tiếng chuông

Lửa yêu thương thắp sáng

Bao phiền muộn thả buông

 Trầm Vân