Mối Hận Khôn Nguôi

Trầm Vân

Moi han khon nguoi - TV

Tin gì ” mười sáu chữ vàng ”

Tin gì “bốn tốt” ngổn ngang gian tà

Đau còn đó Hoàng Trường Sa

Hận quân giặc chiếm đảo ta, không dừng

Mưu đồ chiếm cả biển Đông

Thách toàn thế giới , chập chùng khó khăn

Biển Đông tiếng sóng thét gầm

Nước non lộng bóng Đức Trần hiên ngang

Quyết tâm chống giặc ác gian

Giữ từng tấc đất tấc vàng núi sông

Cám ơn ai chống giặc Trung

Nhân dân cả nước đồng lòng hoan nghênh

Trầm Vân

* 16 chữ vàng :

“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

* Bốn Tốt :

“Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”.