Miền quê

Vưu Văn Tâm

benxua-minhhoa

Miền quê nào để thương để nhớ
Miền quê nào vời vợi yêu thương
Miền quê nào tôi đã lớn khôn
Rồi ly xứ ngày chưa yên giặc

Mấy mươi năm làm thân viễn khách
Xa lắm rồi xóm cũ làng xưa
Dòng sông buồn xuôi chảy miên man
Người nơi nao phương trời biền biệt

Ai tha hương mà không nguôi nhớ
Nắng hoàng hôn vương khói lam chiều
Miền quê cũ ngày thôi binh lửa
Hẹn tương phùng thắm lại trời xuân

14.03.2018