Mến Chúc Giáng Sinh và Năm Mới 2019

Trầm Vân

Giang sinh va nam moi 2019

Giáng Sinh Năm Mới đến rồi

Giáng Sinh ngày đẹp mọi người mừng vui

Không phân biệt đạo hay đời

Khắp nơi đều thấy rực trời pháo hoa

 

Chúc thân hữu bạn gần xa

Giáng Sinh Năm Mới an hòa lộc giăng

Cõi lòng vui nhịp chuông ngân

Gia đình hạnh phúc muôn phần đẹp tươi

Ngõ nhà rộn rã tiếng cười

Líu lo chim hót những lời mến thương

Trầm Vân