Mến Chào Ngày Nhà Giáo

Trầm Vân

Ngày Nhà Giáo Đến rộn vui

Sao lòng nghe chút ngậm ngùi vu vơ

Chắc là mái tóc bạc phơ

Đã qua cái tuổi phiêu du lớp trường


Đã qua thưở bụi phấn vương

Sáng chiều tới lớp gió luồn mến yêu

Líu lo những tiếng chim reo

Ngấn vào ánh mắt trong veo học trò


Tóc dài tóc ngắn ngây thơ

Quần xanh áo trắng ước mơ an lành

Ước mơ đẹp cả trời xanh

Mai sau thành đạt sáng danh trường mình


Nắng gùi kỷ niệm lung linh

Bay ngang ký ức nép mình trường xưa

Chừng nghe lời giảng thầy cô

Dịu dàng những tiếng đưa đò qua sông

Qua đò trò ngoái lại trông

Xôn xao sóng vỗ qua lòng biết ơn


Ngày Nhà Giáo đến bồn chồn

Nhớ trường nhớ lớp nhớ hương ghế bàn

Trôi dài nỗi nhớ miên man

Bóng trò bên cửa sắp hàng lô nhô…


Lá vàng rơi rụng tàn thu

Mượn trò ánh mắt câu thơ gieo vần

Trầm Vân