MẾN CHÀO NĂM MỚI 2019

Trầm Vân

men chao nam moi 2019_tv

PHÁO nổ hồng bay tới khắp nơi
HOA nghiêng cánh vẫy nắng xanh tươi
RỰC vàng đóa cúc say câu hát
SÁNG đỏ hồn xuân rộn tiếng cười
TRỜI biếc bướm vờn chim hót vội
PHỐ đông người bước gió reo vui
ĐẸP lòng đôi lứa tình xao xuyến
MÙNG MỘT VỀ GIĂNG PHƯỚC LỘC TRỜI

Trầm Vân