23/07/15     

Nguyễn văn Lành

Thế mà cứ tưởng người đàn bà nhân hậu ấy đã ra đi .

Hôm nay , nhận được email từ Saigon ….Trương Thị Kim Cương đóng 10 triệu cho MAMN .

Xin một phút nhớ lại KIM CƯƠNG qua attachment .

VL ( 23/7/15 )

Truong thi Kim Cuong.pps