Đọc thơ người tình cũ.

Nguyễn Văn Sâm

doc tho nguoi tinh cu 02.jpgPhong bì đen mang đời em hiện tại,

Xót xa thân mỏi mắt ngóng tương lai.

Câu độc lập chém ngang đời vô vọng,

Tiền tem thơ ách nặng kiếp trâu cày.

 

Cầm để đó ngần ngừ không dám đọc,

Trấn tĩnh lòng sợ khóc ướt thơ em.

Gom can đảm ta đút thơ vào hộc,

Khuya vắng người lọc cọc vặn đèn xem.

 

Trong khi mở ta ngồi im tĩnh tọa,

Hớp hơi dài ôn thuở chúng mình vui.

Nhìn xuyên đêm hình dung em tóc xõa,

Gắn tai thần bắt dính giọng em cười.

 

doc tho nguoi tinh cu 01Giương tay phép ta ôm ngang eo ếch,

Cái thuở mình hai đứa rước đèn chơi.

Môi ươm nước, nhớ nụ hồn dài, mệt,

Trăm ngàn lần cũng ngọt lịm mà thôi.

 

Xoáy ký ức nhớ khi em hờn dỗi,

Mặt dàu dàu từ chối buổi xi nê.

Mồm mép lém ta chối càn hứa dối,

Giờ ngồi đây nghĩ lại còn quê.

 

Ta mường tượng tiếng yêu thương ngày cũ,

Thơ năm tờ không đủ chứa lời than.

Em chết dở trong hang loài dơi cú,

Xứng gì ta dù nhắc nhở đôi hàng.

Nguyễn Văn Sâm (1987)