Đêm Giáng Thế

Tạ Ký  

Mery Xmas 02Hỡi Thượng Đế, suốt đời con đơn chiếc,

Đi vu vơ như lạc nẻo Thiên Đường,

Thân cát bụi chẳng còn chi hối tiếc,

Nhưng lòng riêng khao khát chút Tình Thương.

Con ngẩng mặt:  đêm nay trời nạm ngọc,

Quê Cha đâu?  đường lối hẹp kinh kỳ.

Thuyền vật chất trôi xuôi về địa ngục,

Trong hồn con còn dội bước con đi.

Nợ với Đất ngày mai con trả Đất,

Đời vui chi, cười khóc vẫn xô bồ!

Tiếng chuông Chúa những chiều sầu sắp tắt

Gọi đêm về vây phủ kín thành đô.

Dem giang the 02Đêm Giáng Thế, chiên lành quỳ lạy Chúa

Thương đàn chiên nằm dưới gót sài lang,

Chúng con sống đau buồn trong khói lửa,

Thây chồng thây, ngăn mất lối Thiên Đường.

Đấng Cứu Thế tình yêu trùm vũ trụ

Vâng ngôi Cha làm một kẻ chăn cừu,

Xin vớt lấy những linh hồn đen tối,

Đang điên rồ cười khóc suốt đêm thâu.

(tặng Nguyễn Ngọc Đính)

Oh Holy Night  (Đêm Giáng Thế, loosely translated by Thai Ta)

God, all my life I’ve been lost 

wandering far from Heaven

This mortal shell with no regrets

still yearns for a bit of Compassion.

Dem giang theI’m looking up:  a sky of jewels

Where’s Home?  the road has narrowed 

and here on board the ship to Hell

I hear echoes of my own footsteps. 

My debts to Earth I’ll soon repay

laughing, crying — life’s no big deal! 

I hear the bells beckon the night

to cover up this city of sorrows. 

Dem giang the 03Oh Holy Night, we’re on our knees 

begging Lord, have pity on us!  please 

End our sufferings, evils of war

for corpses upon corpses have blocked the way home. 

Our Savior, whose love is boundless

who lived among us as our shepherd 

Please save us all, the ignorant souls

laughing, crying  —  our sanity gone.