Đất tròn ta lại gặp nhau mà

Trần Hiền Văn (GS Liêng Khắc Văn)

dat tron ta lai gap nhau 01

Dat tron ta gap lai nhau ma