ĐA TÌNH VỚI THƠ

Nguyễn Ngọc René

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thuỷ diễn ngâm

Một mảnh đa tình dạ với thơ

Bình minh rực rỡ hoặc sương mờ

Bàn tay viết gợi màu nhung nhớ

Dẫu biết gian trần khổ cứ mơ …

*

Sao mà nhớ mãi một lòng thương

Vẫn biết tình yêu lắm đoạn trường

Có mấy bao người suông được hưởng

Tình đầu hạnh phúc trọn nồng hương

*

Lắm nẻo tràng giang khúc lở bồi

Mây ngàn phận hẩm miệt mài trôi

Còn bao vạn dặm ngày đêm tối

Bến mộng nơi nao đứng đợi ngồi…

*

Đây chùm tứ tuyệt chỉ vần đơn

Dẫu có khô khan chữ tập vờn

Ý tưởng khơi màu tay bắt trớn

Nên bài độc vận tả nguồn cơn…

*

Miễn phí i tờ hãy đọc chơi

Tiền công khỏi tốn được bao lời

Khen chê cũng vậy vào vun xới

Đỡ nhọc tâm này thảo chữ rơi…

*

Về đây bạn nhé giải cơn sầu

Một phút thôi mà dẫu cạn sâu

Khắc khoải dư âm buồn rõ dấu

Dòng sông nước chảy cứ qua cầu…

*

Ta cùng lẳng lặng ngẫm dòng thi

Dẫu tuổi còn thơ, quá dậy thì…

Chẳng thể phân ranh vì miễn phí

Tâm nồng biếu hết giữ làm chi …

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 21/03/2017