Còn Mùa Xuân Nào

Nguyên Dũng

con mua xuan nao 01

Mùa xuân hoa Tulip
Nở giữa công trường xưa
Phía trên thành quách cổ
Chim bồ câu bay qua

Mùa xuân không yên vui
Ngồi im. Không tiếng cười
Lặng câm. Không tiếng nói
Còn mong ai, trông ai

Mùa xuân sao quanh đây
Ngày như sao quá dài
Đời như đang hấp hối
Còn mong ai qua đây

Mùa xuân ai vui tươi
Còn ai đang biếng lười
Hồn ai đang chết đuối
Lòng ai chưa nguôi ngoai

Mùa xuân hoa Tulip
Nở đỏ công trường xưa
Nhưng lòng ai hoang phế
Trắng một màu tang ma!

Y bây giờ có lẽ
Ngồi đó nhìn cuộc đời
Không đọc kinh sám hối
Không cần nhập cuộc chơi

Mùa xuân không thấy tới
Ngày tháng sống buông trôi
Một người còn ngồi đợi
Mùa xuân nào xa xôi!

(Florence 1974)