BUỒN MƠ

Nguyễn Ngọc René

{ Cho những tâm hồn chưa gặp lại cố nhân…}

Buon mo 1

say tình lớp học chung 3Mắt đã say tình lớp học chung
Không ai dám tỏ mộng nhau cùng
Bao mùa phượng vĩ chia tay cũng
Vẫn giữ hai mình những nhớ nhung…

*

nước chảy qua cầu 2Thời gian lặng lẽ chảy qua cầu
Đã đổi qua trường khác tự lâu
Giã biệt không lời sao rõ thấu
Đành thôi khép chặt mối u sầu…

*

trăng rằm 1Nỗi nhớ trôi dần mấy chục năm
Già đi tiếc mãi thuở trăng rằm
Không lần ước hẹn tay sao nắm
Biết được quê bần cũng ghé thăm…

*

giọt mưa tuôn 7Sầu lên tóc bạc mãi khôn dừng
Cái khổ thương nhiều chẳng muốn ngưng
Những giọt mưa tuôn về gợi hứng
Ngàn thơ ảo mộng cũng thôi đừng !

*

giọt lệ lăn tròn má 4Vẫn biết gian trần vạn nẻo xa
Làm sao có được để mặn mà
Tuôn rơi giọt lệ lăn tròn má
Cố nuốt cho lòng dịu thiết tha…

*

hỡi cánh chim 2Người xưa mất dạng biết đâu tìm…
Bốn bể nơi nào hỡi cánh chim
Thẳm đậm buồn mơ chiều sắc tím
Trời ngơ đợi tối áng mây chìm…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 13  04  2017 

BUỒN MƠ

Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René

Hoàng Đức Tâm diễn ngâm