BỨC TÂM THƯ

Nguyễn Ngọc René

Buc tam thu 01

Gió lạnh thu vờn thổi lá bay

Bình minh thức dậy ráng đi cày

Paris vẫn ngủ yên còn ngáy

Khắc khoải thơ về dạ cũng say…

*

Buc tam thu 02Mây trời ảm đạm ướt dầy sương

Sức mỏi mù xa những dặm đường…

Hạnh phúc phương nào sao được hưởng

Đi tìm bến mộng ngát nồng hương.

*

Viễn xứ buồn mơ gối mộng vào

Tơ lòng tự thảo với ngàn sao

Buc tam thu 03Đem lòng mãi viết ai mà bảo

Những áng thơ tình chữ lại chao.

*

Mù sương đẫm ướt gợi cơn sầu

Thất thểu riêng mình chữ kết khâu

Gắng lại vần ôm từ hứng khẩu

Vài câu vẫn biết chẳng ai cầu.

*

Buc tam thu 04Miễn phí thơ này được mấy ai

Người like có đọc cả thân bài ?

Hay là nhấn..chỉ.. tay liền cái..

Bỏ mặc bao lời cũng chóng phai…

*

Mươi bài chợt thấy hiện vào trang

Một phút làm sao đọc những hàng ?

Buc tam thu 05Mấy chục câu liền ôi hảo háng !

Thiên thần tốc độ lướt tràng giang..!.

*

Cũng bởi thơ tình chỉ biếu không

Mình ngông xuất khẩu vận cho nồng

Bài ngâm nghệ sĩ dìu say mộng

Bỏ hết ai thèm.. đợi mắt trông…

*

Buc tam thu 06.jpgNgồi mơ độc giả với chân tình

Chỉ nhấn like nhìn đọc chẳng khinh

Cảm xúc vần thơ lòng lặng tĩnh

Ngừng ngay khỏi mệt sức..nay trình…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 24 10 2017

BỨC TÂM THƯ

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Ngọc Sang diễn ngâm