Bốn mùa thương nhớ

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

truong xua 01Về đâu em nhỏ tôi thương
Chuyến đò lục tỉnh còn vương vấn sầu
Em đi bỏ lại song đường
Sớm khuya quạnh quẻ, khói vương bếp nhà

Biển bao la, sóng bạc đầu
Đi tìm đất hứa dãi dầu thân côi
Trùng dương gọi mãi tên em
Đá vàng tan tác, đời lem vết chàm

Bốn mùa thương nhớ phôi pha
Phương xa vời vợi, quê nhà biệt tăm
Em về trong giấc Nam Kha
Quê người đất lạ, sương sa vai gầy

29.08.2017