Biệt khúc

Vưu Văn Tâm

(thương nhớ người anh trên đảo Bataan)

biet khuc 01

Kể từ chia biệt Liêu-Dương
Sơn khê cách trở, người thương chưa về
Ai đi có nhớ câu thề
Cầu Lam, vườn Thúy bên thềm lẻ loi
Hữu duyên tao ngộ bên trời
Người xuôi, kẻ ngược bời bời dạ đau
Thời gian dẫu có trôi mau
Chút tình gửi lại ngày sau nhớ hoài ..

17.05.2018