BAO LÂU MỘT ĐỜI .?.. 

Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm. 

Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René

Đời người tựa chiếc Honda 
Phụ tùng mòn hết nghĩ mà buồn thay
Còn đâu năm tháng những ngày
Mới toanh ..xuân thắm giờ nay đã già…
*
Rằng ai tránh khỏi ra ma 
Nghĩa trang hiu quạnh ruột rà héo hon
Núi kia mưa chảy cũng mòn 
Làm sao giữ được sắt son trẻ hoài…
*
Nhìn kìa những cánh hoa mai
Mừng xuân mấy chốc ai tài giữ lâu ? 
Thì thôi chẳng thiết buồn rầu 
Trời kêu ta dạ không mâu thuẫn gì
*
Cuộc đời tựa một dòng thi 
Vào bài..kết luận có gì đổi thay…
Biết câu sinh..lão..bệnh này
Số đà phải chịu xấu, may..do trời…
*
Sang giàu , nghèo khổ , thảnh thơi…
Bù đầu sáng tối..cả đời chẳng yên 
Thân trâu, ngựa …cực không tiền 
Làm sao có được cảnh tiên mà hòng
*
Thì thôi buông bỏ ước mong 
Cấy cày sức kiệt lưng còng chịu thôi…
Vài câu dạ bớt bồi hồi 
Đây phần kết luận hỡi ôi ! Hết bài !

Nguyễn Ngọc René – 13/04/2017