Ý Trời

Trầm Vân

Y troi

Corona dịch ý trời

Đánh cho Trung Quốc tả tơi hoang tàn

Bởi vì quân giặc ác gian

Âm mưu cướp đất chiếm toàn biển Đông
Sóng hờn căm lũ giặc Trung

Vẫn còn gào thét trong lòng biển ta

Hận quân giặc chiếm biển nhà

Bốn ngàn năm thét gần xa chòng chành
Corona dịch trời hành

Hành vi gian ác kết thành nạn tai

Trời căm lũ ác độc tài

Đánh cho Trung Quốc trong ngoài lao đao

 

Chắp đôi tay khấn nguyện cầu

Cho người dân chóng thoát đau bệnh tình

Và lòng thắp sáng niềm tin

Làm điều thiện nhận thiêng linh ơn trời

Trầm Vân