Xuân Về Bên Mái Trường Xưa

Chúc Xuân Hạnh Phúc Thầy Trò Cùng Vui

Trầm Vân

XUÂN về bên mái trường yêu

VỀ nghe những tiếng chim reo đón mừng

BÊN đời xuân đến thong dong

MÁI trường xưa giọt nắng hồng nghiêng chao

TRƯỜNG xưa kỷ niệm ngọt ngào

XƯA là mái ấm xôn xao tiếng trò

CHÚC bừng lên đẹp ước mơ

XUÂN về thịnh vượng gió lùa thênh thang

HẠNH hòa lòng trổ mai vàng

PHÚC tràn mái ấm hân hoan nụ cười

THẦY cô bạn hữu cùng vui

TRÒ xa gần đẹp bước đời ung dung

CÙNG xuân mở cửa cõi lòng

VUI nghiêng tiếng hát nối trùng khơi xa

 Trầm Vân

 * Cám ơn ns. Trầm Miên