Xuân Mậu Tuất Nhớ Trường Xưa

Trầm Vân

xuan mau tuat nho truong xua

Chợt nghe tiếng chó sủa vang trời

Mậu Tuất về hoa nở khắp nơi

Chim hót ngày xanh mây trắng lượn

Đào khoe sắc thắm nắng hồng rơi

Thương vòng lớp cũ êm dòng phấn

Nhớ tới trường xưa ngát tiếng cười

Mến chúc bạn trò xuân hạnh phúc

Cõi lòng lồng lộng gió ngàn khơi

 Trầm Vân