Xót Xa Miền Trung

Trầm Vân

Cơn mưa đổ xuống Sài Gòn

Đã nghe giá buốt nỗi buồn gieo neo

Hàng rong một gánh vai nghèo

Tiếng ai rao bán qua chiều mù tung


Xót lòng nghĩ tới miền Trung

Lũ về trắng xóa một vùng nước chan

Ruộng vườn lũ phá tan hoang

Cuốn trôi gia súc mùa màng xót xa


Lũ vừa mới nhả phôi pha

Đã nghe bão tới mưa nhòa xót thương

Hàng cây đổ rạp bên đường

Bao nhà tốc mái đoạn trường khổ đau


Miền Trung nghĩ tới rối nhàu

Cùng là tình nghĩa bí bầu giàn chung

Bao người góp sức chung lưng

Gửi hàng cứu trợ đau cùng xẻ chia


Miền Trung ơi biết nói gì

Trắng tay chỉ biết lòng ghì đau thôi

Sài Gòn mưa đổ trắng trời

Nhớ miền Trung bỗng nghẹn lời lao đao


Cùng chung tình nghĩa đồng bào

Khổ đau chia sớt lòng thao thức lòng

Cầu trời cao rải ân hồng

Bớt mưa lũ bão cúi trông ơn trời

Trầm Vân