Xoay Vòng Ơn Ba

Trầm Vân

Vong Xoay On Ba_TV.jpg

Ba tôi người cũng thấp lùn
Thế mà bóng ngả lối mòn lại cao
Giữa đời điên đảo lao đao
Ba tôi vẫn vững bước vào chỗ liêm

Sáng ly trà đậm thần tiên
Thuốc lào hít mấy hơi liền ro ro
Việc đời việc nước quanh co
Thả trôi khói thuốc vật vờ lênh đênh

Ba tôi tính cũng hiền lành
Nhưng nghiêm nghị khó gần thành hơi xa
Lòng tôi mãi kính yêu ba
Mà đâu dám nghịch e là ăn roi

Ba thương nên thích gọi tôi
Buổi trưa tôi ghé bên ngồi đấm lưng
Nhỏ mà, buồn ngủ vô cùng
Nhưng mà cố đấm cho lòng thảnh thơi

Ít khi tôi thấy ba cười
Nhưng khi giáo huấn dư lời dạy răn
Rằng đời phải vượt khó khăn
Giữ lòng ngay chớ bước lầm lối gian

Môt ngày trời trắng khăn tang
Ba về Chín Suối sắp hàng nỗi đau
Cả nhà rơi giọt lệ sầu
Cơn mưa đổ xuống lụt sâu ngõ hồn

Bàn thờ nghi ngút khói hương
Gục đầu tôi với nỗi buồn cút côi
Lặng thầm ngồi gọi ba ơi
Bàn tay muốn đấm lưng người được sao

Ba về vui cõi trăng sao
Nhiều khi ngồi nhớ nghẹn ngào lệ rưng
Thắp nhang vái cõi thinh không
Ngậm ngùi ngọn khói xoay vòng ơn ba

Trầm Vân