Xin Thật Im

Tạ Ký

Thật im, thật im, nghe kìa em đêm cạn,

Trắng dờn sương mà lạnh thấu tâm can.

Miệng cười ư?  sao lệ vẫn đôi hàng?

Hứa hẹn hão!  không buộc lời gió lại.

 

chieclacuoicung-minhhoa5Tay đã giao tình, việc đời oan trái,

Hay là ngu, là dại, rất là điên!

Em dẫn tôi qua nhiều xứ ưu phiền,

Chim gãy cánh, sao rơi, hoa héo rụng!

 

Và mắt tôi khi không còn mơ mộng,

Và hồn tôi khi không hát thơ yêu,

Vốn tài hoa nên tình cũng rất kiêu,

Chọn lựa quá nên tôi nhầm đến chết!

 

chu long anh 01Đời gian ngoa mà mình không quỷ quyệt

Nên đành thua cho đến trắng hai tay!

Trách gì ai đường nghĩa địa buồn thay!

Xe dẫn xác lắc lư từng vó ngựa…

 

Xin thật im, thật im, im thêm chút nữa.

Ồ vô duyên đừng vờ thế em ơi!

Kìa xem trăng ngả ngửa đã lâu rồi,

Chim vỡ tổ vì cất cao giọng quá!

 

Ben song thu 02Bởi tin lắm nên không ngờ dối trá,

Bởi miệng hoa còn biết gửi hôn yêu,

Ai dựng bình minh bằng ánh nắng chiều,

Và sao rụng chứ không phải là hoa nở,

 

Cửa lòng đóng, cửa mồ kia sắp mở,

Xin im giùm, thật im nữa, em ơi!

Đừng có thời gian em đã chẳng xa tôi.